02225, Київ-225
пр. Червоної Калини 21-В

Тел.: (044) 515-4163

FaceBookLogo.png FaceBook School Page
YouTubeLogo.png YouTube School Page
InstaLogo.png Instagram School Page
 
   
 

     В сiчневi днi 1988 року розкрила дверi для учнiв i вчителiв середня школа № 270. Вона є ровесницею нашого Деснянського району. За роки iснування школу закiнчили 947 випускникiв 11-х класiв, з них 20 були нагородженi золотою, а 26 срiбною медаллю, 56 випускникiв 9-х класiв отримали свiдоцтва з вiдзнакою. За роки роботи в школi сформувалися i змiцнилися традицiї: проведення предметних олiмпiад i тижнiв, конкурси творчих колективiв класiв, зустрiчi з випускниками, святкування днiв учителя, спортивнi свята тощо. Педагогiчний колектив робить все для того, щоб не тiльки дати учням глибокi i мiцнi знання, але й розвинути в них творчi нахили i здiбностi, розкрити iндивiдуальнi особливостi кожного.


 
  Створено в "Deep Vision"