02225, Київ-225
пр. Червоної Калини 21-В

Тел.: (044) 515-4163

FaceBookLogo.png FaceBook School Page
YouTubeLogo.png YouTube School Page
InstaLogo.png Instagram School Page
 
   
 

Історія та сьогодення

enter.jpg

РОВЕСНИЦЯ РАЙОНУ

kachur.jpg
Качур Микола Миколайович

director1.jpg
Коломієць Петро Петрович

В сiчневi днi 1988 року розкрила дверi для учнiв i вчителiв середня школа № 270, директором якої до 1994 року був Качур Микола Миколайович.

Вона стала ровесницею нашого Деснянського району. За роки iснування школу закiнчили 947 випускникiв 11-х класiв, з них 20 були нагородженi золотою, а 26 срiбною медаллю, 56 випускникiв 9-х класiв отримали свiдоцтва з вiдзнакою.

У жовтні 1994 року в школі змінився директор і ним був назначений Коломієць Петро Петрович, який працює по теперiшній час.

З 1 вересня 2005 року в 20 класах школи навчається 456 учнiв.

В школi працює колектив досвiдчених, висококвалiфiкованих вчителiв.

За роки роботи в школi сформувалися i змiцнилися традицiї: проведення предметних олiмпiад i тижнiв, конкурси творчих колективiв класiв, зустрiчi з випускниками, святкування днiв учителя, спортивнi свята тощо. Педагогiчний колектив робить все для того, щоб не тiльки дати учням глибокi i мiцнi знання, але й розвинути в них творчi нахили i здiбностi, розкрити iндивiдуальнi особливостi кожного.

Завдяки спiльним зусиллям районної адмiнiстрацiї, вiддiлу освiти в 1992 роцi школа отримала статус навчального закладу для дiтей з послабленим станом здоров'я. Це дало нам можливiсть ввести посаду заступника директора з оздоровчої роботi, скоротити уроки до 40 хвилин, щорiчно проводити спiльно з науковими i медичними закладами Києва спецiальнi медичнi обстеження i надавати квалiфiкованi рекомендацiї щодо покрашення здоров'я учнiв. Протягом трьох рокiв колектив школи є учасником спiльної нiмецько-української програми з профiлактики карiєсу серед дiтей. За допомогою нiмецьких друзiв у нас обладнано прекрасний стоматологiчний кабiнет, де працюють висококвалiфiкованi спецiалiсти. Двiчi на рiк стоматологи Мюнхена (Нiмеччина) ведуть обстеження дiтей, проводять бесiди з учнями, батьками, вчителями.

Значну увагу придiляє педколектив оздоровленню i загартуванню школярiв.

Протягом семи рокiв педколектив i учнi школи пiдтримують тiснi зв'язки з Луiзенгiмназiєю м. Мюнхена, обмiнюємось групами школярiв, листуємось, проводимо спiльнi виставки учнiвських робiт.

Десять років тому зародилася дружба нашої школи i школи м. Віллингена (Німеччина). Там уже побували групи наших учнiв i вчителiв, нiмецькi колеги i учнi були нашими гостями.

Колектив школи завжди в пошуку, в русi. Ми розумiємо, що нашi досягнення i успiхi - це результат спiльної роботи вчителiв, батькiв, учнiв, громадських органiзацiй району, його керiвництва. Ми плiдно працюємо з органiзацiями "Дiти Чорнобиля" та Міжнародною Асоціацією "Допомога родинам Чорнобиля", спортивними та культурно-просвiтницькими органiзацiями району.

Ми - ровесники району, i в сiчнi 1998 року визначили 10-ту рiчницю свого iснування. Це було свято сьогоднiшнiх учнiв i вчителiв, випускникiв, батькiв, наших друзiв.


 
  Створено в "Deep Vision"